Abonelik Alınırken İzlenmesi Gereken Adımlar


1

Ölçüm belgesinin alınması

Teknik servisten abonelik alınacak yerin metre kare ölçüm belgesi alınır.

2

Müracaat

Alınan ölçüm belgesi ile sanjet A. Ş. tahsilat servisine müracaat edilir.

3

Hesabın Çıkartılması

Binayı ısıtacak ilk bağlantı hesabı çıkartılır.

4

Kalorimetre Cihazı

Kalorimetre cihazı alınır ve takılır

5

Kontör Yükleme

Kontör yükleme süretiyle ısınmaya başlanır