sanjet merkez
sanjet merkez
sanjet merkez

Tamamlanmış Projelermiz

Yeni Jeotermal Kuyuların Açılması Ve Sistemin Revizyonu

Isınmada yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla sistemin ihtiyacı olan yeni jeotermal kuyular açılarak üretime alınmıştır.